Servicii

Consultanță în fonduri europene/naţionale

 • Analiză şi identificare sursă de finanţare
 • Prezentarea detaliată a surselor de finanțare disponibile
 • Consultanță pentru verificarea eligibilității
 • Redactarea cererilor de finanțare și a documentației aferente
 • Întocmirea planurilor de afaceri
 • Redactarea cererilor de prefinanțare/plată/rambursare
 • Redactarea rapoartelor de activitate si de progres.
 • Redactarea documentelor ce vor fi transmise către Organismul Intermediar/Autoritatea de Management sau către orice alte autorităţi ce au competenţe în domeniu
 • Formularea şi depunerea de contestații sau plângeri către autorităţile ce au competenţe în gestionarea fondurilor europene (O.I./A.M.)
 • Studierea legislaţiei şi a documentelor relevante puse la dispoziţie de Achizitor aferente achiziţiilor de lucrări, servicii sau furnizare derulate de Achizitor;
 • Elaborarea/ coordonarea elaborării, după caz, a documentaţiei de atribuire (fişă de date, caiet de sarcini, clauze contractuale, formulare) aferente achiziţiilor de lucrări, servicii sau furnizare derulate de Achizitor;
 • Studierea dosarelor de achiziţie publică aferente contractelor de achiziţie publică;
 • Studierea documentelor administrative emise de către autoritățile competente în procesul de verificare a cererilor de rambursare a cheltuielilor determinate de atribuirea respectivelor contracte de achiziţie publică;
 • Calificarea şi cuantificarea neregulilor constatate în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale şi europene în această materie;
 • Asistarea achizitorului în procesul de elaborare a documentației de atribuire și, ulterior, pe parcursul derulării procedurii organizate pentru achiziția de produse, servicii sau lucrări, inclusiv a celor cofinanțate din fonduri europene;
 • Susţinerea şi fundamentarea demersurilor întreprinse de către achizitor pentru contestarea pe cale administrativă a actelor de control emise de autoritățile competente.
 • Studierea legislaţiei şi a documentelor relevante puse la dispoziţie de achizitor privat aferente acestui tip special de achiziţie
 • Elaborarea/coordonarea elaborării, după caz, a documentaţiei aferente achiziţiilor derulate de achizitorul privat conform legislaţiei în vigoare
 • Calificarea şi cuantificarea neregulilor constatate în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale şi europene în această materie;

Consultanță în achiziţii publice

 • Studierea legislaţiei şi a documentelor relevante puse la dispoziţie de Achizitor aferente achiziţiilor de lucrări, servicii sau furnizare derulate de Achizitor;
 • Elaborarea/ coordonarea elaborării, după caz, a documentaţiei de atribuire (fişă de date, caiet de sarcini, clauze contractuale, formulare) aferente achiziţiilor de lucrări, servicii sau furnizare derulate de Achizitor;
 • Studierea dosarelor de achiziţie publică aferente contractelor de achiziţie publică;
 • Asistarea achizitorului în procesul de elaborare a documentației de atribuire și, ulterior, pe parcursul derulării procedurii organizate pentru achiziția de produse, servicii sau lucrări.
 • Susţinerea şi fundamentarea demersurilor întreprinse de către achizitor pentru contestarea pe cale administrativă a actelor de control emise de autoritățile competente.

În plus faţă de serviciile enumerate mai sus firma noastră vă oferă următoarele servicii:

 • Studierea documentelor administrative emise de către autoritățile competente în procesul de verificare a cererilor de rambursare a cheltuielilor determinate de atribuirea respectivelor contracte de achiziţie publică;
 • Calificarea şi cuantificarea neregulilor constatate în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale şi europene în această materie;

Cursuri achiziții publice și fonduri europene